Gwarancja

GWARANCJA dotyczy tylko i wyłącznie włosów z serii MAGIC. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty wydania produktu klientowi. Do zachowania gwarancji niezbędne jest odbycie odpłatnego zabiegu regeneracji w terminie maksymalnie 3 miesięcy od daty sprzedaży zawartej na Karcie Gwarancyjnej.

Niniejsza gwarancja udzielana jest przez BestHair Patryk Wiaderek, ul. Dębowa 3, 99-200 Poddębice, NIP: 8281383705.
Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

ZASADY GWARANCJI

Karta gwarancyjna musi być kompletna, wypełniona, podpisana i przypieczętowana przez Gwaranta. Na karcie gwarancyjnej i opakowaniu musi znajdować się nalepka kontrolna. Do karty gwarancyjnej powinien być przypięty paragon lub faktura. Warunkiem koniecznym do zachowania gwarancji jest odbycie odpłatnego zabiegu regeneracyjnego(tj. odświeżenie włosów oraz odnowienie łączeń) w ciągu 3 miesięcy od daty sprzedaży wskazanej na karcie gwarancyjnej.

Gwarancja na włosy z serii MAGIC obejmuje 6 miesięcy od daty sprzedaży wskazanej na karcie gwarancyjnej. Ewentualne wady produktu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych:
- uszkodzeniami mechanicznymi
- niewłaściwym użytkowaniem
- nieprzestrzeganiem zasad pielęgnacji opisanych na karcie gwarancyjnej oraz w zakładce „Pielęgnacja” na besthair.pl
- naturalnym zużyciem

Gwarant ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Z uwagi, że włosy są produktem osobistym, Gwarant odmówi również zwrotu produktu w formie odstąpienia od umowy, jeśli produkt będzie zniszczony lub nosił ślady użytkowania.

W przypadku wystąpienia wady lub chęci skorzystania z odpłatnej regeneracji, włosy należy związać po 20 pasemek lub 5 kanapek u nasady łączeń, należycie zabezpieczyć i zapakować w oryginalne opakowanie. Produkt wraz z kartą gwarancyjną i oryginalnym opakowaniem należy nadać na adres firmy tj.
BestHair
Więckowskiego 79
90-757 Łódź

 ZASADY REGENERACJI

Podczas regeneracji włosy będą odpowiednio wypielęgnowane w rekomendowanych kosmetykach, a ich łączenia odnowione. Otrzymają Państwo lśniący i miękki produkt, gotowy do założenia na głowę. Pasemka/kanapki muszą być ściągnięte i uporządkowane. Pasemka należy związać gumką/trytytką po 20 pasemek, a włosy Tape On należy skleić w kanapki i związać po 5 sztuk. Całość starannie zabezpieczyć na czas transportu.

UWAGA: W przypadku odesłania nieuporządkowanych pasm/kanapek doliczamy 20% do ceny całkowitej usługi!

CZAS REALIZACJI STANDARD: do 7 dni roboczych
CZAS REALIZACJI EXPRESS: do 3 dni roboczych + 50% ceny całkowitej usługi

CENNIK(STANDARD)
Microringi - 2,00 zł / pasemko
Keratyna U - 3,00 zł / pasemko
Keratyna Flat - 2,50 zł / pasemko
Tape On - 3,50 zł / pasemko
Invisible Tape On - 3,50 zł / pasemko

 

pixelpixelpixel